Điều hòa Sumikura Mã lỗi F3 - Sensor đường ống dàn lạnh hỏng

Trung tâm bảo hành Sumikura: Điều hòa Sumikura lỗi F3


Điều hòa Sumikura Mã lỗi F3 - Sensor đường ống dàn lạnh hỏng

Nguyên nhân:
Hỏng sensor đường ống dàn nóng
Hỏng bo mạch dàn lạnh
Sensor không được đặt đúng vị trí hoặc không được kết nối


F1 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F1 - Sensor nhiệt độ ống bị hỏng  Bo mạch của dàn lạnh bị hỏng. <br>    Sensor không đặt đúng vị trí hoặc không được kết nối với dây <br>    Sensor nhiệt độ phòng gặp trục trặc
F2 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F2 - Sensor đường ống dàn lạnh gặp sự cố Nguyên nhân:<br>

    Bo mạch dàn lạnh hỏng <br>

    Sensor không được đặt đúng vị trí hoặc dây không được kết nối<br>

    Sensor đường ống dàn lạnh bị hỏng <br>
F3 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F3 - Sensor đường ống dàn lạnh hỏng Nguyên nhân: <br>

    Hỏng sensor đường ống dàn nóng <br>

    Hỏng bo mạch dàn lạnh <br>

    Sensor không được đặt đúng vị trí hoặc không được kết nối <br>
F4 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F4 - Quạt dàn lạnh không hoạt động Nguyên nhân:<br>

    Sensor nhiệt độ dàn lạnh hỏng<br>

    Hỏng bo mạch dàn lạnh<br>

    Dây mô tơ quạt bị đứt<br>

    Nguồn điện thấp hơn 180V<br>

    Mô tơ quạt dàn hỏng<br>
P2 Điều hòa Sumikura Mã lỗi P2 - Nhiệt độ phòng quá nóng Nguyên nhân:<br>

    Tụ quạt dàn lạnh và dàn nóng bị hỏng, gặp sự cố<br>

    Mô tơ của dàn lạnh và dàn nóng bị hỏng<br>

    Sensor đường ống dàn lạnh hỏng<br>
P3 Điều hòa Sumikura Mã lỗi P3 - Bảo vệ đóng băng Nguyên nhân:<br>

    Sensor đường ống dàn lạnh hỏng<br>

    Bo mạch dàn lạnh hỏng<br>

    Hệ thống làm lạnh bị rò rỉ hoặc do các yếu tố khác từ môi trường<br>
E0 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E3 - Điều hòa mất nguồn Mã lỗi E3 - Điều hòa mất nguồn
E4 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E4 - Remote bấm không có tác dụng Mã lỗi E4 - Remote bấm không có tác dụng
E5 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E5 - Dàn lạnh có mùi hôi, gió thổi ra ngoài dàn lạnh Mã lỗi E5 - Dàn lạnh có mùi hôi, gió thổi ra ngoài dàn lạnh
E7 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E7 - Điều hòa hoạt động không ổn đinh Mã lỗi E7 - Điều hòa hoạt động không ổn đinh
E9 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E9 - Gió thổi ra dàn nóng Mã lỗi E9 - Gió thổi ra dàn nóng

menu
menu