Điều hòa Sumikura Mã lỗi P3 - Bảo vệ đóng băng

Trung tâm bảo hành Sumikura: Điều hòa Sumikura lỗi P3


Điều hòa Sumikura Mã lỗi P3 - Bảo vệ đóng băng

Nguyên nhân:
Sensor đường ống dàn lạnh hỏng
Bo mạch dàn lạnh hỏng
Hệ thống làm lạnh bị rò rỉ hoặc do các yếu tố khác từ môi trường


F1 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F1 - Sensor nhiệt độ ống bị hỏng  Bo mạch của dàn lạnh bị hỏng. <br>    Sensor không đặt đúng vị trí hoặc không được kết nối với dây <br>    Sensor nhiệt độ phòng gặp trục trặc
F2 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F2 - Sensor đường ống dàn lạnh gặp sự cố Nguyên nhân:<br>

    Bo mạch dàn lạnh hỏng <br>

    Sensor không được đặt đúng vị trí hoặc dây không được kết nối<br>

    Sensor đường ống dàn lạnh bị hỏng <br>
F3 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F3 - Sensor đường ống dàn lạnh hỏng Nguyên nhân: <br>

    Hỏng sensor đường ống dàn nóng <br>

    Hỏng bo mạch dàn lạnh <br>

    Sensor không được đặt đúng vị trí hoặc không được kết nối <br>
F4 Điều hòa Sumikura Mã lỗi F4 - Quạt dàn lạnh không hoạt động Nguyên nhân:<br>

    Sensor nhiệt độ dàn lạnh hỏng<br>

    Hỏng bo mạch dàn lạnh<br>

    Dây mô tơ quạt bị đứt<br>

    Nguồn điện thấp hơn 180V<br>

    Mô tơ quạt dàn hỏng<br>
P2 Điều hòa Sumikura Mã lỗi P2 - Nhiệt độ phòng quá nóng Nguyên nhân:<br>

    Tụ quạt dàn lạnh và dàn nóng bị hỏng, gặp sự cố<br>

    Mô tơ của dàn lạnh và dàn nóng bị hỏng<br>

    Sensor đường ống dàn lạnh hỏng<br>
P3 Điều hòa Sumikura Mã lỗi P3 - Bảo vệ đóng băng Nguyên nhân:<br>

    Sensor đường ống dàn lạnh hỏng<br>

    Bo mạch dàn lạnh hỏng<br>

    Hệ thống làm lạnh bị rò rỉ hoặc do các yếu tố khác từ môi trường<br>
E0 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E3 - Điều hòa mất nguồn Mã lỗi E3 - Điều hòa mất nguồn
E4 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E4 - Remote bấm không có tác dụng Mã lỗi E4 - Remote bấm không có tác dụng
E5 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E5 - Dàn lạnh có mùi hôi, gió thổi ra ngoài dàn lạnh Mã lỗi E5 - Dàn lạnh có mùi hôi, gió thổi ra ngoài dàn lạnh
E7 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E7 - Điều hòa hoạt động không ổn đinh Mã lỗi E7 - Điều hòa hoạt động không ổn đinh
E9 Điều hòa Sumikura Mã lỗi E9 - Gió thổi ra dàn nóng Mã lỗi E9 - Gió thổi ra dàn nóng

menu
menu